​Traumer i organisationer – hvordan du genkender, håndterer og forebygger dem

Som leder, medarbejder eller konsulent møder man nogle gange arbejdspladser, hvor man bare mærker, at der er noget galt. Stemningen hænger så at sige i væggene. Og de problemløsningsmetoder, som man plejer at bruge, slår ikke til. Men der findes et begreb, der kan hjælpe med at kunne se, håndtere og forebygge usunde dynamikker på arbejdspladser, så det ikke går ud over arbejdsglæden og produktiviteten. Begrebet hedder organisationstraume, og er beskrevet i bogen ”Trauma in organisaties” (på dansk: Traumer i organisationer) af den belgiske forfatter Philippe Bailleur.

Vi kender primært begrebet traume fra situationer, hvor et menneske ikke kan komme videre efter en smertefuld oplevelse. Det lyder derfor måske lidt tungt at bruge begrebet traumer i forhold til organisationer. Men det opleves ofte som en lettelse, når man får indsigt i, hvad der kan påvirke en arbejdsgruppe: Nååh, er det derfor, vi reagerer på den måde, vi gør?

For at håndtere eller forebygge organisationstraumer kræver det først og fremmest at bruge sine relationelle kompetencer: nærvær og empati. Det er menneskelige egenskaber, som alle besidder, men ikke alle er bevidste om. På denne side kan du læse mere om begrebet organisationstraume og finde værktøjer til at anvende de relationelle kompetencer, når man vil komme traumerne til livs.

Organisationstraumer - vilkår for den moderne arbejdsplads?

Et organisationstraume forårsages af hændelser eller omstændigheder, som har en indgribende effekt på en gruppe eller en organisation. Det kan fx være en stor organisationsændring, men også små drypvise hændelser, fx når produktionsplaner ofte laves om. Det kan også være en vedvarende belastning, fx presset fra en kontrolkultur, som kan slide en organisation op. Læs mere om årsagerne

og begrebet organisationstraume. Gruppens evne til at fungere – både fysisk og mentalt - bliver påvirket. Det kan blive starten på en usund dynamik, som stille og roligt bliver en del af stemningen, hvor organisationen får det sværere og sværere med at fungere normalt. (Fra bogen ”Trauma in organisaties” - på dansk: Traumer i organisationer - af Philippe Bailleur)

Vi lever i en tid, hvor udvikling er en forudsætning for at overleve. En udviklingsproces kan deles op i to hovedspor: Vi deler tingene op i små bidder - for så bagefter at sætte delene sammen igen på en ny og bedre måde. Disse to spor kaldes differentiering og integrering. Differentiering sker, når vi fx går i gang med nye strategier eller forandringsprocesser. 

Integreringen sker så, når vi prøver at skabe sammenhæng og mening med forandringerne, så det nye kan tilføre mere værdi for organisationen. Det er det, vi får vores handlekraft fra. Det, der desværre sker ofte i forandringsprocesser, er, at vi oplever differentiering uden integrering. Resultatstyring giver os flere og flere detaljer som kan forbedre produktionen, men vi mangler sammenhæng og overblik. Det giver støj og frustration, og det en rigtig god grobund for et organisationstraume, som kan komme til udtryk i fx konflikter eller stresssygemeldinger. Hvis du vil vide, om din organisation er ved at udvikle et organisationstraume, så finder du 

her indikatorer, som du skal være opmærksom på.

Meningen med samarbejdet – er samarbejdet!​

Succesfulde organisationer er ikke i tvivl: det gavner forretningen, og gør organisationen mere robust til at håndtere fremtidens forandringer, når man investerer i nærvær og empati. Disse arbejdspladser  arbejder bevidst med at styrke relationerne mellem organisationens forskellige dele. Jo mere forgrenet netværket og relationerne i en organisation er, desto nemmere er det at skabe mening og sammenhænge.​

Tænk på en organisation som kroppens nervesystem, hvor medarbejderne er sensorer og nerveceller med lange udløbere. Når nogen prikker dig på skulderen, vil du automatisk vende dig om for at se, hvad der sker. Du skal faktisk bevidst modvirke refleksen, hvis du ikke vil kigge om. Med den samme refleks bliver medarbejdere opmærksomme, når der sker noget på arbejde. Det sker ikke kun når der introduceres en ny organisationsændring, men også når en kollega bliver sygemeldt på grund af stress. Er det farligt? Er jeg den næste, der går ned? Alarmcentralen i vores hjerne fortæller, at der er fare på færden, og vi skal beskytte os selv. En sygemelding kan på den måde gøre hele gruppen utryg, og medføre dårlig stemning.

I den situation hjælper det med et godt fagligt og relationelt netværk på arbejdspladsen. Et godt samarbejde er et top-down og bottom-up proces. Såvel ledelsen som medarbejdere skal være med på at ville udvikle et godt samarbejde. Hvis man som leder vil styrke mening og sammenhæng, og undgå organisationstraume, så krævet det dialog og nærvær. Dialog om at turde udvikling, og nærvær for at bevare trygheden. Læs mere om hvordan du styrker det relationelle netværk med ritualer og storytelling.

Problemet er løsningen!

Hermed kommer vi tilbage til organisationstraumet og at vi påvirkes af arbejdspladsens forviklinger, små som store. En organisation eller gruppe vil som udgangspunkt gerne samarbejde og producere noget. At bruge tid i fællesskab på at få indsigt i, hvordan vi mennesker påvirker hinanden i en organisation, kan i sig selv frigive positiv energi og ændre på stemningen. Hvis vi ser på problemer som noget, vi kender og erkender, så letter det stemningen, og kan problemet i sig selv blive til løsningen!

Tag en time out og tal med hinanden om, hvordan omstændigheder kan påvirke gruppen, og hvordan I vil håndtere det. Du kan fx bruge en tidslinjeøvelse på et møde til at styrke medarbejdernes relation til organisationen og hinanden.

Der findes også en anden måde hvorpå man kan komme organisationstraumer til livs, eller undgå dem. Den tager udgangspunkt i viden fra neurovidenskaben, nemlig at vi husker ting både med hoved og resten af kroppen. Metoden hedder organisationsopstilling, som du kan læse mere om ved at klikke her.


Du kan kontakte mig på tel 21 41 94 60 eller på email mh@moniquehartmann.dkhvis du vil vide mere om forebyggelse eller håndtering organisationstraumer. Jeg har kontor på Frederiksberg i København, og udfører opgaver i hele landet.​

​Har du lyst til at høre mere?

Skriv til mig for at bestil eller høre mere om et ​forløb til dig eller dit firma - Du vil få svar hurtigst muligt​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Et forløb for dig og dit firma

Traumer i Organisationer, få øje på dem og håndtér dem

Bestil et oplæg om organisationstraumer. Du vil få et nyt sæt briller, og opdage hvordan indsigten i usunde dynamikker i organisationer kan blive det første skridt til forbedringer på din arbejdsplads.​

NYT: prøv en workshop med organisationsopstilling

Organisationsopstilling er en metode, hvor der laves en opstilling med mennesker af en problemstilling, man vil undersøge. Metoden inddrager den tavse viden, der er i organisationen, og er velegnet til arbejdet med organisationstraumer. Se og hør mere her

Neurovidenskab: brug både logikken og følelserne

Bestil et oplæg om neurovidenskab og hvordan vi inddrager viden fra både vores rationelle og emotionelle hukommelse. Se og hør mere her

Organisationstraumer, neurovidenskab med opstillinger

Design et heldags seminar til din arbejdsplads, ledergruppe eller MED-udvalg. Få viden om organisationstraumer, og neurovidenskab, og oplev denne viden på kroppen med opstillingsmetoden.

FIND MIG PÅ DE SOCIALE MEDIER​