Stresscoach til stresshåndtering på arbejdspladsen

Stress er dyrt for virksomheder, men det er endnu mere dyrt for det enkelte menneske. Derfor har virksomheder et ansvar at hjælpe med stresshåndtering på arbejdspladsen. Jeg laver temadage, hvor vi i fællesskab ser på mulighederne for at nedbringe stress.

Stress er ikke en sygdom

Stress er ikke en sygdom, men den måde vi reagerer på, når vi bliver hårdt presset. Det handler ikke om at undgå stress, men vi skal lære at undgå at blive syg af stress, nemlig at blive bedre til at håndtere det, når vi bliver udsat for stort pres, både individuelt og kollektivt. 

Vi kan bedre håndtere stress, når vi oplever:

  • At vores indsats flytter noget
  • At vores indsats nytter noget
  • At vi støtter hinanden

Vi kan ændre vores samarbejdskultur

Tidens store problemer med stress kommer fra den måde, hvorpå vi i fællesskab har indrettet vores arbejdsliv, og det skal derfor løses i fællesskab på arbejdspladsen.Når samarbejdskulturen skal ændres, kræver det handlinger på alle niveauer i organisationen - den såkaldte IGLO-model. ​

​Hvorfor vender IGLO'en på hovedet? Jo, for ligesom ved trappevask starter gode ændringer oppefra, men nu med en stresscoach.

  • Organisationen har stressforebyggelse på dagsordenen
  • Lederen sætter rammer og inddrager medarbejdernes input
  • Medarbejderne samarbejder konstruktivt omkring arbejdsbyrder
  • Medarbejderen genkender og reagerer på alarmsignaler i tide​

Monique Hartmann på Frederiksberg  holder oplæg og faciliterer temadage om stress, og arbejder som stresscoach for blandt andet ledere, erhverv og organisationer på Sjælland og Fyn.

Hvis du har brug for en stresscoach, kan du kontakte mig på telefon 21 41 94 60 eller på e-mail

mh@moniquehartmann.dk

”Som ledelse har det været rigtigt brugbart at have en konsulent på i forhold til at sætte fokus på begrebet stress. Det har givet mulighed for en mere ærlig drøftelse, end hvis det foregik mellem medarbejdere og leder. Monique kunne også som den, der kom udefra, se nogle ting som vi selv var blinde for. Dermed kunne Monique hjælpe os til at få øje på det, vi kunne forholde os til det, og vurdere om det var noget vi skulle handle på.”

- Jeanne S. Hansen, Leder i Københavns Kommune

Bliv stressfri idag​

STRESSPOLITIK MED HELHEDSSYN  -

inkl. implementering

Konsulenthjælp til hele virksomheden for at nedbringe stress med udgangspunkt i den omvendte IGLO​.

STRESS OG VIRKSOMHEDENS KULTUR  - 

Temamøde kultur og kommunikation

En dag, hvor vi ser nærmere på de mønstre på arbejdspladsen, der kan skabe stress.

Jeg sætter fokus på sammenhold og professionel omgangstone.

TILBAGE TIL ARBEJDE EFTER STRESS  – Coachingsabonnement til samtaler

Jeg coacher medarbejdere med udgangspunkt i mønstre, som skal brydes.  Det er også muligt at købe  et coachingsklippekort på 5 coachings.

​Skræddersyede projekter med stresshåndtering

Skal arbejdet med stresshåndtering kombineres med lederudvikling eller trivsel? Kontakt mig for skræddersyede projekter med en tydelig rød tråd - små som store.

FIND MIG PÅ DE SOCIALE MEDIER​