Stresscoach til stresshåndtering på arbejdspladsen

Monique Hartmann på Frederiksberg arbejder som stresscoach for blandt andet ledere, erhverv og organisationer på Sjælland og Fyn.

Stress er dyrt for virksomheder, men det er endnu mere dyrt for det enkelte menneske. Derfor har virksomheder et ansvar at hjælpe med stresshåndtering på arbejdspladsen. Det kan være med en stresscoach, og jeg faciliterer gerne skræddersyede processer, hvor vi i fællesskab ser på mulighederne for at nedbringe stress.

Løs problemer i samråd med en stresscoach

Stress er ikke en sygdom, men er den måde, som vi reagerer på, når vi bliver hårdt presset. Det handler ikke om at undgå stress, men vi skal lære at undgå at blive syge af stress: Den måde, som vi håndterer at blive udsat for stort pres.​

​En stresscoach hjælper med at forstå, at det handler om:

  • Oplevelsen af, at det flytter noget
  • Oplevelsen af, at det nytter noget
  • Oplevelsen af, at vi støtter hinanden

Samarbejdskultur skal ændres gennem handlinger

Tidens store problemer med stress kommer fra måden, som vi har indrettet vores arbejdsliv på, og det skal løses i fællesskab på arbejdspladsen, og det kan være sammen med en stresscoach. Når samarbejdskulturen skal ændres, kræver det handlinger på alle niveauer i organisationen - den såkaldte IGLO-model. ​

​Hvorfor vender IGLO'en på hovedet? Jo, for ligesom ved trappevask starter gode ændringer oppefra, men nu med en stresscoach.

  • Organisationen har stressforebyggelse på dagsordenen
  • Lederen sætter rammer og inddrager medarbejdernes input
  • Medarbejderne samarbejder konstruktivt omkring arbejdsbyrder
  • Medarbejderen genkender og reagerer på alarmsignaler i tide​

Hvis I har brug for en stresscoach, kan I kontakte mig på telefon: 21 41 94 60 eller på e-mail: mh@moniquehartmann.dk

”Som ledelse har det været rigtigt brugbart at have en konsulent på i forhold til at sætte fokus på begrebet stress. Det har givet mulighed for en mere ærlig drøftelse, end hvis det foregik mellem medarbejdere og leder. Monique kunne også som den, der kom udefra, se nogle ting som vi selv var blinde for. Dermed kunne Monique hjælpe os til at få øje på det, vi kunne forholde os til det, og vurdere om det var noget vi skulle handle på.”

- Jeanne S. Hansen, Leder i Københavns Kommune

Bliv stressfri idag​

​Konsulenthjælp til hele virksomheden for at nedbringe stress med helhedssyn

​Projektledelse til at lave og implementere en stresspolitik som skaber mere sundhed og mindre stress.

​Temamøder for teams med udgangspunkt i virksomhedens kultur og kommunikation

Jeg faciliterer temamøder, hvor vi ser nærmere på de mønstre på arbejdspladsen, der kan skabe stress.

​Coachingsamtaler med medarbejdere, der skal tilbage på arbejde

Jeg coacher medarbejdere med udgangspunkt i mønstre, som skal brydes. Både hos den enkelte og på arbejdspladsen så medarbejderen kan komme tilbage på arbejde og blive fuld funktionsdygtig igen – også mulighed for at købe coachingsklippekort.

​Skræddersyede projekter med stresshåndtering

Skal arbejdet med stresshåndtering kombineres med lederudvikling eller trivsel? Kontakt mig for skræddersyede projekter med en tydelig rød tråd - små som store.

FIND MIG PÅ DE SOCIALE MEDIER​

Monique Hartmann

CVR: 38250477

Konge​ns Tværvej 4B

2000 Frederiksberg

​Telefon: 21 41 94 60

Email: mh@moniquehartmann.dk